Historie

První zmínka roku 1366 byla založena obec Šiškov, která dle všeho zanikla za Husitských válek. Poté Jindřich z Hradce daroval Telči místo po zaniklé vsi, aby si založily rybník a pod rybníkem tak vzdnikl první mlýn, mlýn Šiškovský. Roku 1477 byl prvním majitelem pan Ptáček.
Po více generací obhospodařovala rodina Šiškovských mlýn, sjížděli se zde pocestní ze širokého okolí na příjemné posezení, vyměňovali si zde zkušenosti a dozvídali se mnohé noviny ze světa i širého okolí.

O mnoho let později koupil mlýn pan Josef Procházka, od základu jej přestavěl a nechal zde zhotovit kamennou desku nad vchodem, která dodnes hlásá:
„Léta páně 1793 mlýn od základu dal postavit Josef Procházka, mlynář a téhož domu majitel.“
Za totalitního režimu byla budova využívána místní pionýrskou organizací.
Roku 1996 byla započata kompletní rekonstrukce zchátralého objektu, která trvala 3 roky, a vysloužila si ocenění „Stavba roku 2000“.

V roce 2004 bylo u hotelového komplexu postaveno 18 – ti jamkové golfové hřiště a tím ukončen průběh přestavby Golf resort Telč – Hotel Šiškův mlýn****.